Swedish English Spanish Finish Norweigan   
   
 
Välkommen till Wäxa!
Hem Nyheter Om oss Företag Behandlingar Kurser / Workshops Shop Kontakt Länkar Nyhetsbrev
Om Wäxa
Personal
Dans-Lexikon
Wäxa Tribal
Bilder
Media
Thai-Massage
Klassisk-Massage
Aura-Soma
Lymfdränage
Frigörande Dans
Barndans
Trance Dance
Rörelse Meditation
Hatha Yoga
Qi gong
Utbildningar
Föreläsningar
Utbildningar Kurser Workshops i Dans och MMM Dansutbildning Dansutbildningar tekniker elev elever teknik skola utbildningar klasser pass dansklasser danspass träning
Utbildningar Kurser Workshops i Dans och MMM Dansutbildning
 
Kurser / Workshops

Frigörande Dans
Barndans
Trance Dance
Rörelse Meditation
Hatha Yoga
Qi gong
Utbildningar
Föreläsningar
 
Site map
Wäxa MediMoves instruktörsutbildning
Steg 1 Grundutbildning

Instruktörsutbildning till Wäxa MediMoves rörelsemeditations- instruktör.

Utbildningen syftar till att undervisa och lära ut grunder i Wäxa MediMoves dans Wäxa MediDance och rörelsemeditations tekniken MMM-music-movement-meditation.

Utbildningen kommer att vara upplagd på 7 st helgkurser, samt bestå av hemuppgifter och redovisning.

Helgkurserna kommer att vara intensiva utbildningshelger, där jag går igenom grunder och övningar samt ger träning och feedback av vad ledarskap och
Instruktör Utbildning Rörelse Meditation
instruktörsrollen innebär. Helgerna kommer att ha olika teman och vara uppbyggda på olika sätt. En del förberedelse och övning mellan varje helg erfordras.

Mellan de olika helgutbildningarna kommer deltagarna arbeta med testgrupper och träna sig på att leda olika former av pass.

Efter de 7 helgerna kommer deltagarna att lämna in ett redovisningsarbete i
form av en uppsats samt redovisa sina testgrupper. Detta sker individuellt.

Testgrupperna kommer deltagarna själva att sätta samman.
(Vi kan även i viss mån hjälpa till från Wäxas sida att leta upp personer till testgrupperna i den mån möjlighet finns.)


Vad kan Wäxa Medi Dance och Rörelse meditation vara bra för?

Hjälpa människor till bättre hälsa genom välsorterade
Träningsprogram

•Metoder där du lär dig lösa upp hinder och blockeringar.

•Kontemplativa, lågintensiva träningspass.

•Att lära ut hur vi med fysisk och mentalträning i kombination kan få bra balans.

•Med praktiska övningar visa sinnets och kroppens sammanlänkning.

•Även verka för att förklara hur bilder, färger, former, symboler och drömmar kan användas i träning.

•Förklara olika fysiologiska systems påverkan i kroppen.

•Även praktiskt träna hur våra olika sinnen kan vara till hjälp för att hitta en balans.


Vad genomsyrar träningsformerna

•Pedagogiken förespråkar trygg miljö och långsiktiga mål. Lugn och ro. Att hitta plats för kontemplation o vila. Att frigöra utrymme för eftertanke och att fysiskt bearbeta blockeringar i kropp o sinne. Lära individen att ta eget ansvar för sin kropp.

• Sprida upplysning kring hur kroppen som helhet kan läkas via medveten träning.

•Hitta ett enkelt formspråk som beskriver metafysiska upplevelser, speciellt såna vi inte ser eller upplever som konkreta.


Wäxa historik

De olika friskvårdspass och tekniker som sedan 1995-2006 har skapats av Andrea Larsdotter för Teater Pseudo har gemensamt gått under namnet Wäxa
Teknik/ Wäxa Trance.

Träningen var från början avsedd för att förebygga eventuella skador som uppstod vid hård fysisk teaterträning.
Andrea Larsdotter fick vid 17 års ålder (1986) en korsryggsradsskada som har följt henne under hennes karriär som skådespelerska.

För att överhuvudtaget kunna arbeta inom teatern har det för hennes del fodrats väl utformade och grundligt
Qi gong meditation Lilla Kornö Andrea Larsdotter
genomarbetade övningar som stärker den fysiska kroppen. Då de övningar Andrea behövde inte fanns tillgängliga i en passande form valde hon att själv utforska och framställa en träningsteknik som var lämplig. Det började således som en slags självhjälp som sedermera vuxit organiskt.


Inspirations fält för teknikerna

Inom ramen för teknikerna inom Wäxa finns flera inspirationsfält; fysisk teaterträning, modern dans, olika healing redskap, nyshamanistiska tekniker samt österländska system ex.yoga, qigong m.m.

Spridning av teknikerna

1998 började efterfrågan om gruppträning utanför teatergruppen ta form och grupper för ABF och Universitetet skapades.
Öppna klasser och workshops har sedan hållits i egen regi samt i samarbeten med olika samarbetspartners Ex. Urkraft, NBV, Swedish Police, Quattroporte, KulturKraft Stockholm, Rica Hotell, Vikarie Poolen, Kvadrat, Taxiägar Förbundet, Strix Television, Medborgarskolan, SSIF,Vattumannens bokhandel, TitanTelevision, Masesgården, ABF, Indiska- Sence, Praktikertjänst,TBK, Eriksbergskiliniken, Höstprimörerna, Teater De Vill, Rotary International, ATR, Teater Pseudo, JEu, etc.
Wäxa är idag välkänt inom många kretsar och har via Internet gjort sig väl synligt inom frigörande dans / rörelse meditation.


Ansökningskriterier:

Du som söker utbildningen bör ha en någon form av terapeutisk alt. friskvårdsinriktad bakgrund, eller vara väl insatt i våra träningsformer.

Ansökan sker genom uttagning.

Skicka en skriftlig ansökan i from av ett personligt brev, där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Skicka även med intyg eller betyg som stärker dina tidigare erfarenheter.
Jag kommer även ha en personlig intervju med varje sökande som uppfyller ovan nämnda kriterier.

Max antal deltagare: 10-15 st


Efter utbildning samt redovisning erhåller deltagarna ett diplom.
Efter utbildningen ska den nyblivne instruktören kunna hålla pass i frigörandedans som motsvarar 1 terminskurs med 12 olika pass, samt kunna lära ut grunder i MMM- rörelse meditation.

Prisuppgifter: 070-632 87 07
Utbildningen kommer att hållas i 7 steg
som helgkurser.


ANMÄLAN SKICKAS SKRIFTLIGT TILL
Andrea Larsdotter / Wäxa MediMoves
Björnstigen 16
170 72 Solna

Info i Sverige: 070-632 87 07


Lärare:
Andrea Larsdotter Andréa Larsdotter »


Sidan senast uppdaterad: 2017-03-12
 
©Wäxa, Björnstigen 16, 170 72 Solna. Tel 070-63 28 707. Maila wäxa